Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật thông báo thanh lý xe ô tô xi téc chở nước Nhãn hiệu: HuynDaiSố máy: D8AVR-127086 Số khung: KMCCC19VPRU-002246 Năm/nước sản xuất : 1994; Hàn QuốcHình thức chào bán : Chào giá kínGiá khởi điểm : 100,000,000 đồng ( Một trăm triệu đồng)Thời gian phát…

Nắm bắt cơ hội, tăng tốc thu hút đầu tư

Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA) vừa được Quốc hội thông qua, sẽ đặt Việt Nam vào một con đường cải cách mới để thu hút nhiều hơn nữa dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…