TỈNH LỘ ĐT747B, ĐOẠN BÌNH CHUẨN HỘI NGHĨA

NHÀ THẦU THI CÔNG Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công thảm bêtông nhựa cho công trình Chủ đầu tư: Tổng Công ty Becamex IDC Địa điểm: Tỉnh Lộ ĐT 747B, Đoạn Bình Chuẩn – Hội Nghĩa Ngày khởi công: 14/04/2016 Thời gian hoàn thành:  31/12/2016

TÒA NHÀ K2 – NHÀ Ở ASXH BECAMEX

TỔNG THẦU Quy mô: Tòa nhà 12 tầng Chủ đầu tư: Tổng Công ty Becamex IDC Địa điểm: Khu 3, Khu Định cư Việt Sing (mở rộng), TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Ngày khởi công: Tháng 07/2015 Dự kiến hoàn thành: Tháng 01/ 2017

TÒA NHÀ K1 – NHÀ Ở ASXH BECAMEX

TỔNG THẦU Quy mô: Tòa nhà 12 tầng Chủ đầu tư: Tổng Công ty Becamex IDC Địa điểm: Khu 3, Khu Định cư Việt Sing (mở rộng), TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Ngày khởi công: Tháng 5/2015 Dự kiến hoàn thành: Tháng 10/ 2016